تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - جوانان روشن اندیش و آزاد منش!
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

تقدیم به جوانان روشن اندیش و آزاد منش افغانستان

 

شکر خدا را بجا می آوریم اینکه ما همه پیرو دین محمدی هستیم.

جای خرسندی است که امروز ما همه باهم و در کنارهمدیگر مشکلات روزمره را در فضای آرام بررسی نموده و با گامهای استواراز سد راه مان برمیداریم،

 

 

گرچه با گذشت زمان همانطوریکه انسان ترقی و رشد میکند همزمان پرابلمها را نیز کشف و ازبین خواهد برد.آرزوی ما ازنسل جوان و آینده میهن این است که در بسیار از موارد آگاهانه و هوشیارانه تصمیم گیری نماید باوجودیکه ما در کشور متمدن از نظر علم و دانش زندگی مینمایم اما واقعات رخ  یا  پیش می‌‌آید کی‌ نیاز به ذره نگری دارد.

 ما ازافغانستان هستیم و این افتخار همه ما است پس باید به هموطن بودن بنگریم نه‌ اینکه این از فلان قوم است وآن ازقوم یا از ملیت دیگر, باید به قشر جوان و روشنفکران خود احترام قایل شده واجازه فعالیت در راستای انکشاف و ترقی زمینه را مهیا نموده تا شاهد رشد چشم گری جامعه باشیم

چون ما خود هادیان و رهبران جامعه هستیم بدین ملحوزباید مسؤلیت انسانی وجدانی خودرا درقبال فرزندان وجوانان ادا نموده و چه خوب است که انهارا ازهمین حالا برایشان مموریت اتخاذ گردید و درمشکلات و ناهنجاریهای جامعه دوش به دوش انتلکتویل ومحصلین گام برداشته و درمتمدن سازی اجتماع سهم بارز را ایفا نماید .ما همیشه به نیروی جوان نیاز داشته و از ایدئولوژی ‌نسل نوین مان استفاده نمایم و کافیست که ورطه فعالیت را برایشان مهیا سازیم و شاهد ابتکارات مدرن و جدیدتر باشیم چون نسل جوان محرک اصلی‌ تحول در جامعه است اگر خواسته باشیم که جامعه را متحول سازیم باید اندیشه و افکارنسل جوان را به تمدن و مدرنیسم نزدیکتر سازیم و اگر چنین شرایط توأم با یک مقدار امکانات نسبی بدست رس این نسل قرار گیرد آنگاه ما از تمام بد بختی ها و سردرگمیهای جامعه معاف خواهیم بود چون ما بدنه و بنیاد جامعه را ازتمام آفتها ,ویروسها و حتا از مفکوره های منفیگرایآنه بعضی از اشخاص که به دامن زدن پرخاشگریهای جامعه چهار نعل بدون توقف شبانه روزی در حرکت است کاملأ پاک و منزه نموده بجای تعصبات قوم ، نژاد ، مذهب باید اتحاد، اتفاق ،و وحدت ملی را از کوچکی و طفولیت با احساسات عاطیفانه آنها در جهان بینی‌ درونی آنها تزریق نمایم وقتیکه ما اطفال و نوجوانان را از ادوار سنین اولیه آن با اندیشه انسان دوستی و فرا میلیتی آشنا سازیم ما در واقع یک کماندو و یا مدافع ایمنی‌ برای اجتمآع تربیت نموده ایم که از داخل شدن مفکورات حریض و آسیب های فکری که منجر به مختل ساختن ارامیش جامعه میشودجلوگری به عمل آید .

و آرزوی ما اینست که جوانان درعرصه اجتماع ونیازمندیهای  کنونی بدون هراس و  یا شک تردید دوش بادوش هموطنان افغانستانی به فعالیت و همکاری پرداخته  تا باشیم شاهد شگوفایی های مدرن  با ابتکارات نوین . قدمهای  نیک و پرافختار شما عزیزان را درکانونهای  ملی گرا و میهن خوا  ضروری دانسته و به آغوش گرم برادری  و برابری پذیرائی واستقبال  خواهد شد .

مدیرت انجمن صلصال

نوع مطلب : جوانان، 
برچسب ها :