تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - اساسنامه
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه انجمن صلصال

 

 

انجمن صلصال فعالیت خودرابطور رسمی از تاریخ 2012 06 9 آغاز مینماید این انجمن درراستای کمک به مردم مشخص براساس قانون دموکراسی کشور سویدن بابرگذار کردن جلسات اقدام به عضو گیری وبرنامه های آینده خود را تدوین مینماید.

 

 

ماده 1 این انجمن بایک حرکت همگانی و مردم سالاری شکل می گیرد و به هیچ عنوان اعضاء وبرنامه های این انجمن نباید محدود به قشر یا گروه خاصی شود.انجمن با افکارهای نژادپرستی قومگراِیی کاملآ بدبین و بر ضد آن عمل می نماید.

ماده 2 مدت فعالیت نا محدود از تاریخ تأسیس به مدتی نا محدود میباشد.

ماده3  فعالیت علمی، فرهنگی، اجتماعی وسپورتی اما ازسیاست احتراز میورزد.

ماده 4 برنامه های انجمن به گونه طراحی واداره شود که نگاه افراد را به اهداف ودستاوردهای این انجمن نگاهی امیدوارانه ونقطه عطفی گردد که برای افرادجامعه بسوی بهتر زیستن وزیبا نگریستن حرکت نماید..

ماده 5 نوشیدن هرنوع مشروبات الکلی ودیگر مواد نیشه کننده، گرفتن فیلم ویا عکس در مراسم ومجالس های انجمن جداً ممنوع میباشد درصورت عدم رعایت قوانین برخورد قانونی صورت میگیرد.

ماده 6  مجموعه تصمیم گیری های انجمن توسط شوری فیصله وبا صلاحیت وتوافق مسؤل انجمن به اجرا گذاشته میشود.

ماده7.حق العضویت در جلسه سالانه اجمن به تصویب میرسد.

اهداف انجمن

 کمک به کودکان وجوانان از نظر درسی، فرهنگی، اجتماعی، آگاهی درمورد کشور سویدن 1

بخصوص نوجوانان زیر 18 سال که تنها در سویدن می آید .

2.ریزرف انواع  صالون های سپورتی

3.تقویت روابط اجتماعی .

.فراهم نمودن یک مرکز اجتماعی وفرهنگی برای اعضای انجمن.4

5.تجلیل وگرامیداشت از روزهای ملی وکلتوری.

 

شرایط عضویت

.پذیرش اساسنامه.1

.پرداخت حق عضویت.2

.برای همکاری درمراسم های انجمن هرعضو ازانجمن باید خودرا مسؤل بداند.3

عضویت درانجمن فردی است وتمام اعضای انجمن ازهمه مزایای انجمن برخوردارمیباشد.4

5.اشخاص که اختشاش در انجمن وارد کند یا باعث پراکندگی اعضا ویا باعدم  رعایت از قانون انجمن  بطور خودکار ازانجمن اخراج میشود.اما این اشخاص میتواند اعترازنامه خودرا در جلسه سالانه انجمن ارائه نماید پس از بررسی کامل درصورت رأی اکثریت مجموع  میتواند عضویت خود را درانجمن دوباره بدست آورد.

6. اساس نامه"دری"دربرگرفته از نکاتهای مهم اساسنامه که به سویدنی درج و راجستر کمون اپسالا گردیده است.

 7. موارد ذکرشده ازآنعده نکاتی که ازقلم افتاده نمایندگی خواهد کرد

برای اخذ اساسنامه سویدنی انجمن؛ میتوانید با مسؤلین در تماس شوید.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :