تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - سال نو خجسته باد
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

بنام آنکه هستی نام ازو یافت   فلک جنبش زمین آرام ازو یافت


اکنون در آستانه سال نو میلادی قرار داریم.
 و لذاست که فرارسیدن و حلول   سال نومیلادی به تمام بشریت میمون وفرخنده باد. سالی که گذشت پر از فرازو نشیب ٬رویداد واتفاقات بود
 به هر حال با فرا رسیدن سال جدید عده از مردم به معطر نمودن فضای ظاهر خود پرداخته وشاهد نوآوری در عرصه زندگی خود هستند.

اما هستند انسانهای که با آمدن سال نو به دنیای افکار واندیشه وجوهرهای درونی خویش رابطه ایجاد نموده وفلسفه بازگشت به خویشتن را مورد محادثه وبررسی گرفته وبه توفیقات ودستاورد های مادی ومعنوی خویش غور مینمایند وبا تغیرفصول ومحیط ٬ آنها نیز متحول میشوند و افکار کهنه را به نگاه و ابتکارات متمدن ومدرن ترجیح داده و با انگیزه جدید توأم با خلاقیت کلی سفر زندگی خویش را در راستای فتح وتسخیر قله های خوشبختی وموفقیت طی میکند وهمواره به بلندی های زندگی پرواز میکند تا به اوج لذت در زندگی برسند وامیدوار هستیم که شما هم از زمره انسان های خوش منش وشایسته باشید که امروزتان از دیروز تان بهتر باشد ومدام منزلت انسانی وسعادت را بدست آورید تا شاد زیستن را تمثیل نمایید ودر وادی زندگی بهترین همسفر (لبخند وتبسم) همواره در کنار تان باد
سال ۲۰۱۳ را مملو از فراهت٬آرامش ٬خوشبختی٬ اتفاق وموفقیت آرزو مینمائیم ایام خوش بکام تان باد ...
نوع مطلب :
برچسب ها :