تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - کمیته مشترک فرهنگی
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان
عرض سلام وادب خدمت یکایک تان امید که در صحت کامل بسر برید.
ما مفتخر وبس مسرت هستیم که مشترکاً از روز همبستگی بین المللی زنان تجلیل وگرامیداشت بعمل می آوریم ودرود میفریستیم بر زنان مبارز جهان که همواره در راه رهایی آزادی٬ تحقق عدالت اجتماعی رزمیده ومیرزمد.
نخست از همه روز جهانی زن را خدمت تک تک تان میمون وفرخنده عرض میداریم لذا بدین مناسبت کمیته مشترک فرهنگی اوپسالا برای اولین بارازاین روز گرامی و ...
اهمیت آن برای زنان افغانستان تجلیل باشکوهی را بعمل می آورد واز تمامی دوستان وهموطنان گرانقدر صمیمانه دعوت بعمل می آید تا درین بزرگداشت اشتراک ورزیده وبه گرمی ونشاط این محفل افزوده و از سوی دیگر خود را با جهان مدرن امروزی بیشتر پیوند دهیم
و ناگفته نباید گذاشت که محتوای این برنامه شامل سخنرانی،مقاله، شعر،سرود،تئاتر، موزیک و مسابقه میباشد
مکان: واکسلا اسکولن نزدیک ایستگاه مرکزی (اوپسالا)
زمان: یکشنبه ۱۰/۳/۲۰۱۳ از ساعت ۱۴:۰۰ - ۲۱:۰۰

کمیته مشترک فرهنگی اوپسالا
نوع مطلب :
برچسب ها :