تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - شرایط عضویت درانجمن صلصال!
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

تمام آنعده ازاشخاص و افرادی که شایق به عضو شدن است بدون هیچگونه محدودیت،آزاد است که عضویت را از آن خودنماید.

ومبتنی براینکه شرایط ، قوانین واساسنامه انجمن را پذیرفته وسپس با پرداخت حق العضویت فرم خویش راپرنموده به صورت ایمیل یا ازطریق پست به آدرس که درآخیر صفحه فرم ذکر گردیده است ارسال نماید .

عضویت درانجمن فردی می‌باشد.

حق العضویت در سال .

حق العضویت پنج 5 تا بیست20 سال 50 کرون در سال.

حق العضویت  محصیلان و مستمریان 70 کرون در سال.

حق العضویت  از 20 سال بالا 100 کرون در سال.

 

ناگفته نباید گذاشت که برای کاپی نمودن فرم ،کلید سمت راست موس را فشارداده سپس واژه (skriv ut bild) را انتخاب نماید.

شماره حساب انجمن

Nordea Plus Giro Nr 648637-7

پرداخت حق العظویت از طریق بانک  تاریخ تولد تان  را بجای رفرینس نمبر پر نمایید.

Email: sfs2012@hotmail.se

دریافت فرم عضویت

دریافت فورم عضویتpdf

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :