تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - اشعار زندگی
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

زندگی زیباست چشمی    باز کن                      گردشی در کوچه باغ راز کن

هرکه عشقش در تماشا نقش بست                   عینک بدبینی  خودرا شکست

علت عاشق ز علتها      جداست                     عشق استرلاب اسرار خداست

من میان جسم ها جان     دیده ام                     درد را افکنده  درمان دیده ام

دیده ام  بر شاخه   احساس   ها                      می تپد دل  در شمیم  یاس ها

زندگی موسیقی گنجشک   هاست                     زندگی باغ  تماشای  خداست

گرتورا نور  یقین    پیدا    شود                      می تواند زشت ها هم زیبا شود

حال من در شهر احساسم گم است                    حال من همبتسگی تمام مردم است

زندگی یعنی همین    پرواز    ها                      صحبتها لبخندها باهمدیگر بودن ها

ای خطوط   مشترکت    قرآن ما                      کمیته  فرهنگی   افغانستان      ما

با خط مشترک اشعارم پرازما میشود                 مثنوی هایم همه   نو یکجا  میشود

حرف هایت  مرده  را جان    میدهد                  واژه هایت  بوی گلستان  میدهد                  

 

تمیم

نوع مطلب : اشعار، 
برچسب ها :