نسل دیروز و نسل امروز:

دوستان غزیزم این مقاله متن سخرانی هست که در شب تاسوعای حسینی در شهر مونیخ آلمان با دوستان صحبت نمودم. در آن شبها چیزیکه برایم ارزش داشت ملاقات کردن و استفاده کردن از سخنان( آیات الله علی محقق نسب) بود. درآن جلسه در مرحله ی اول از کار کردها و مبارزات آیات الله محقق نسب یاد نمودم. همان گونه برای همه آزادی خواهان معلوم است که آیات الله علی محقق نسب برای گزار از دین سنتی به دین مدرن و یا برای ...
گزار از استبداد دینی به دین مدنی و یا برای عبور از شرایط سنتی به شرایط مدرن، و به تعبیری دیگر برای گزار از ارتودوکس اسلامی برای رسیدن به یک پروتستانیزم مطلوب اسلامی، نه از مدل(عبدالوهابی، ملاعمری و محسنی...) خیلی بهای سنگینی را چه در ایران و چه در افغانستان پرداخته است.