تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - عید تان مبارک.
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان

انجمن صلصال عید خجسته ابراهمی را بعموم مسمانان جهان و به ویژه هموطنان عزیز تبریک عرض می نماید.

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد          عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد

[]

نوع مطلب : صلصال تاریخ میهن ، 
برچسب ها :