تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - روز جهانی زن خجسته باد
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان
گرامی باد روز جهانی زن!
امروز روز جهانی زن است ولی هنوز هم زنان آزاد نیست و حق و حقوق شان توسط مرد نما ها غصب و پایمال میگردد و زن به جرم زن بودنش مورد تحقیر و توهین قرار میگیرد و زن به جرم زن بودن اش لب اش بریده میشود و زن بخاطر زن بودنش گ
وش و بینی اش بریده میشود ننگ باد بر این مرد سالاری و جهالت و غفلت سالاری.
هشتم مارچ تاریخ آغاز مقاومت و مبارزه علیه نابرابری هاست و این روز را گرامی بداریم که این روز در دل تاریخ بشریت جاگزین شده و این روز را محترم شماریم و 364 روز را بخاط این روز دوست بداریم که این روز فریاد انزجار زن علیه بی عدالتی و حق تلفی هایش است بدین ملحوظ زن را بعنوان یک موجود که مدام کار کند و خدمه و خدمت گار شوهر باشد نبینیم زن را بعنوان یک آله و وسیله نبینیم بر زن وظیفه اش را تحمیل نکنیم و زن را به خاطر اشتباهات کوچک اش سرزنش و تحقیر نکنیم بل زن را بعنوان مظهر محبت و عاطفه و زن را در سیمای پر مهر یک مادر و زن را در سیمای مملو از مهر و محبت یک خواهر و زن را بعنوان نماد عشق و عاطفه در چهره ی یک دختر باید جستجو کنیم نه زن را بعنوان یک دشمن و یک رقیب و یک هماورد در میدان جنگ تلقی کنیم.
1857 روز که تمام زنان نیو یو رک با کمال همبستگی در اعتراض به سطح پائین بودن دستمزد و زیاد بودن ساعت های کاری و در کل برای بهبود شرایط شان به سرک ها ریختند و هرگز گمان نمیکردند که این حرکت و اقدام معترضانه انها که سالها بعد نمادی قرار بگیرد برای احقاق حقوق زنها و این روز برای همیشه روز جهانی زن نام گذاری شود و این زنان برای اولین بار در تاریخ بشریت حق خواهی و عدالت خواهی و برابری زن و مرد بعنوان یک انسان و محو تبعیض و تعصبات علیه زن را آغاز نمودند و زنان شجاع ودلیر افغانستان نیز تلاشهای قابل توجه ی انجام دادند علیرغم اینکه حرکت و فعالیت زنان میهن ما با موانع جدی سنت دست به گریبان بوده اما این موضوع انگیزه ی تلاش زنان را در راستای تحقق اهداف شان باز نداشته و بخاطر رسیدن به این اهداف نیک صبر و پشتکار و مقاومت و اراده ی آهنین لازم را پیش گیرند.
افغانستان ما در بطن خود آزاده ترین٬ مبارز ترین٬با شهامت ترین٬شجاع ترین و با احساس ترین زنان را پرورانده است که از وضعیت و شرایط نسبی که زنان موجود افغانستان از آن برخوردار است مدیون زنانی هستند که درین راه از هیچ تقلا و کوششی دست بردار نبوده است.
بطور مثال ملکه ثریا خانم شاه امان الله و دختر محمود طرزی اولین زن است در تاریخ افغانستان است که در نقش اجتماعی زن معتقد بود که به همت والای او اولین مجله مخصوص زنان را بنام ارشاد نسوان راه اندازی شد و ملکه ثریا یگانه پیشگام احقاق زنان بود که درین راستا سخت کوشید و رساله ی زن اسلام را نوشت و از همه مهمتر در تأسیس انجمن حمایت از نسوان نقش برازنده ی را ایفا نمود و بدون تردید ملکه ثریا یکی از تأثیر گذارترین زن در افغانستان بوده.
در اخیر یک بار دیگر روز جهانی زن  (8 مارچ) بر تمامی زنان و مردان برابری خواه مبارک باد.

مدیریت انجمن صلصال
نوع مطلب : نخبه گان، 
برچسب ها :