تبلیغات
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige - صدای ناز بلبلم
به انجمن صلصال خوش آمدید.Välkommen till Salsal Föreningen i Sverige
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من Image and video hosting by TinyPic گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حساب بانکی انجمن


Nordea Plus Giro Nr 648637-7
نویسندگان
عجب احساس تنهایی!
 عجیب است!
 
صدای ناز بلبلم
طنین انداز در عمق وجودم
 
نوای ناب و شیرنش
 خنک آبی بروی جسم بی حسم!
 
تبسم!
 چهره بشاش و زیبایش
 بهشتم!
باغ های آرزویم
 
دو چشم پاک و معصومش
 امیدم!
 زندگی فردای شیرنم
 
دو دست مهربانش
 حلقه ی در عمق عشق و بود و هستی یم
 
سیه مژگان و تاریک زلف تاریکش
 چراغ روشن شبهای تاریکم!
 
نه نه !
 من حسی تنهایی ندارم
 میدانم ترا دارم ، ترا دارم
 
از سروده های مهدی وفا
عضو انجمن صلصال در سویدن
 نوع مطلب : نخبه گان، 
برچسب ها :